Tindskov Bakker ligger ved Rydhave skov syd for Vinderup.

Dalen er en smeltevandstunnel fra istiden, og det er på dens sydside jeg ringmærkede.

Området byder på et stort udsnit af fugle fra skov og krat, men også nogle få rørskovsfugle findes i området.

Det blev til 42 forskellige arter der blev ringmærket på lokaliteten.

De mest spændende vil nok være bjergvipstjert, nattergal og blåhals.

Det var hårdt arbejde at ringmærke på denne lokalitet. Det tog godt et kvarter at gå ud til det yderste net, så efter en 5 - 6 gange, så var man ved at være godt brugt.

På grund af problemer med jægere blev lokaliteten opgivet i 2003 hvad angår netfangst, mens jeg et par år mere mærkede i de ophængte redekasser.

Lokaliteten byder ikke kun på fugle, men også dyr som rådyr og ræv lod sig til tider se.

Er man til fuglestemmer, kan det bare anbefales at gå en tur her, og lytte til den mangfoldighed af stemmer området byder på.


Se mine fangstresultater her.

Se genmeldinger af egne fugle her.

Se aflæsninger af fremmed ring her.


© Webmaster: Peder Flansmose