Holstebro Dagblad d. 1. oktober 2002

Ringe interesse for
ringmærkning af fugle


90 fugle i alt blev mærket eller aflæst i løbet af de fem timer, Peder Flansmose var i gang med arbejdet ved Indfjorden i Bøvlingbjerg

Af Benny Gade

Vi var da ni gæster ved fjorden, når vi tæller både journalist og fotograf med. Vi var mødt op ved Indfjorden ved Bøvling for at følge Peder Flansmose og hans arbejde med at ringmærke rørskovens små fugle.
Fremmødet var meget beskedent og skyldes formentlig, at arrangøren, Zoologisk Museums Ringmærkningscentral, havde været for sent ude med annonceringen.

© Bendt Christiansen


I hvert fald så sent, at annoncerne ikke var kommet med i de relevante fagblade, som fugle interesserede må formodes at læse. Til gengæld var de tilstedeværende gæster kommet langvejs fra - et par var fra Silkeborg, et andet fra Thyholm - og så var der altså os lokale fra Bøvlingbjerg.


© Bendt Christiansen
Selvom det var en beskeden skare, var den tilsyneladende interesseret, for hovedparten holdt ud i alle de fem timer, Peder Flansmose var i gang med arbejdet ved Indfjorden.

De små rørskovsfugle blev fanget i store net, der var stillet op i det yderste rørskær. Iklædt lange waders gik Peder Flansmose med mellemrum ud i rørene for at tømme nettene for fugle, lagde dem i små stof poser og bar dem forsigtigt ind på tørt land, hvor de fremmødte, fik rig mulighed for at studere fuglene på nært hold og se, hvordan ringmærkningen foregår:


- Det her er for eksempel en ung rørspurv. Det er en han. Ved alle, hvordan man ser forskel, spurgte Peder Flansmose, og blev mødt med en hovedrysten. Derefter viste han de sorte hovedstriber og den lyse krave rundt om nakken på hannen, og sammenlignede kort efter med den lysere hun, han trak frem fra samme pose. - Det her er i øvrigt en ældre fugl, sagde han og viste, hvordan halefjerenes ender var pænt afrundede. - Hvis det havde været en ung fugl, ville halefjerene være trekantede i spidserne, forklarede han. Alle fuglene blev forsynede med en lille ring, hvorefter de på ny blev sluppet fri.BR> Blandt dagens øvrige fugle var også en blåmejse, rørsangere - og ikke mindst den utroligt flotte skægmejse. Den er flere steder meget sjælden, men denne dag var den rørskovens dominerende fugl. Af de 90 fugle, som Peder Flansmose fangede denne lørdag formiddag, var de 58 skægmejser.


Det var ikke alle fugle, det var nødvendigt at mærke, for Peder Flansmose har gennem flere år mærket fugle på samme lokalitet. Derfor var det kun nødvendigt at sætte ring på 62 fugle - de øvrige var allerede mærkede. Ringenes nummer blev dog alle aflæst og vil blive indført i Ringmærkningscentralens database.

© Bendt Christiansen


Ringmærkningen af småfuglene er med til at skaffe viden om fuglenes færden, alder og valg af lokaliteter.
Peder Flansmose er i øvrigt stort set den eneste i Danmark, der har ringmærket skægmejser.
© Webmaster: Peder Flansmose