Det er hårdt arbejde at komme op i træet.Jeg har ikke tal på alle de fiskehejreunger som jeg har givet ring på, men det er blevet til mange siden 1984, hvor jeg prøvede det første gang.

Til at begynde med drejede det sig kun om kolonien ved Skærum Mølle ved Vemb, men inden længe kom der flere kolonier til. Staby, Horn sø ved Lemvig, Hindø og Stubbegård sø ved Vinderup.

Fiskehejrene blev mærket med ringe fra Vildtbiologisk Station, Kalø. Det var før alt ringmærkning overgik til ZM.

Det er gennem tiden blevet til mange genmeldinger fra nær og fjern, af de unger vi mærkede.Ungen er fanget.    Ungen ringmærkes, og sættes tilbage i reden. LokalitetMærkningsår Genmelding udlandetGenmelding Danmark
Skærum Mølle
1984 - 1990
23
28
Staby
1987 - 1990
13
22
Horn sø
1988 - 1992
45
50
Hindø
1988 - 1992
20
16
Stubbegård
1990 - 1995
3
18Genmeldingsland
Skærum Mølle
Staby
Horn sø
Hindø
Stubbegård
Norge
11 15-1
Sverige
-2 3--
Irland
-1---
England
2- 641
Holland
8 2871
Tyskland
54 64-
Belgien
--1--
Luxemburg
1--1-
Frankrig
61 42-
Tjekkoslovakiet
---1-
Portugal
--1--
Spanien
-11--
Marokko
-1- 1-De fleste unger ringmærkes i reden.
Billeder © Jens Bach

© Webmaster: Peder Flansmose