Hvad er stenslibning?

Ved slibning af sten opnås samme resultat som hvis stenen var våd.

Alle ujævnheder fjernes, hvorved farverne og strukturen kommer frem.

Der findes mange måder at slibe sten på, det mest kendte er facetslibning, som nok især kendes fra diamanter, det er nok ikke lige her man skal starte som nybegynder.Den nemmeste slibeform er nok tromleslibning.
Her fylder man en tromle op med sten, som helst skal have nogenlunde samme hårdhedstype, og lidt vand og slibepulver.
Så står det hele og kører en lille måneds tid, hvor der dog skal kikkes til dem en gang imellem og skiftes pulver.
Til slut står man med en lille samling blankpolerede sten.

Vil man gerne selv have indflydelse på stenens facon er det en helt anden slibemåde man skal ty til.

Det foregår på en maskine med slibehjul, noget lignende dem man sliber knive på, der er dog den forskel, at ved stenslibning skal der hele tiden løbe vand ned over slibestenen.

Før man går i gang tildanner man det groveste på stensaven.

Herefter former man stenen til det ønskede på det grove slibehjul.

Når dette er gjort fortsætter man til den næste kornstørrelse hvor slibespor fra den grove sten fjernes.Herefter går man over til et slibebånd med et endnu finere kornstørrelse hvor samme fremgangsmåde bruges, og så over til et endnu finere bånd, for til slut at ende på poleringen.


© Webmaster: Peder Flansmose