Silstrup Hoved

Lokaliteten er vanskelig tilgængelig, men der kan findes en del fine fossiler.


Ertebølle

20 m høj molerskrænt indeholdende en del cement- og jernsten.
På strandfladen desuden mørkt ler. I moleret findes nok så kendte fossiler af fisk, planter og insekter.


Fur

Østklinten og Stolleklint er utroligt flotte molerklinter med mange askelag fint foldede.
Går man i gang med at flække cementstenene kan man være heldig at finde fine fossiler, men for det meste er det "bare" fiskeskæl der dukker op.
Der kan desuden findes fine stykker forstenet træ, samt rødsten.


Hanklit

60 m høj og ca. 50 millioner år gammel molerklint. Man kan se omkring 145 askelag i denne Danmarks største molerklint.
På stranden ses der en del store "Rødsten", grus der er kittet sammen af jernforbindelser.
Især i cementstenene findes der en del fossiler af fisk, snegle, insekter og planter.


Lyby strand

Det Lyby Strand er mest kendt for er dens "Krabbeboller". De kan til tider ligge i store mængder, og kan indeholde mange spændende ting, f.eks. snegle, krabber og træ.
Er man heldig kan man finde udvaskede Lybysnegle og fine stykker forstenet træ.
Herudover er der en del pyrit.


Odby Klint

Den 30 m høje klint består mest af ler, men flere steder kommer den såkaldte "Danskekalk" til syne i de nederste lag.
Flintlag danner vinkelret på kysten naturlige høfder ud i fjorden.
Der findes en del fossiler, bl.a. søliljestilke, søpindsvin og forstenet træ på stranden, men også ledeblokkene er rigt præsenteret blandet med store flintknolde.


Kås Hoved

Pofyr i alle afskygninger er noget denne strand kan byde på, men også de andre ledeblokke er at finde her.
Kommer mand hen under klinten er der chance for fossiler.
Er man heldig kan det også lade sig gøre at finde oldsager, i form af flintredskaber, på stranden.


Trelde Næs

Denne strand er meget kendt for sine fine fossiler, ikke mindst hajtænderne er noget af det der lokker.
Ud over fossiler er det også muligt bl.a. at finde "Sandroser".


Gram lergrav

Lergraven er meget kendt for fundene af de store hvaler.
Nu er det muligt at få lov at grave efter sine egne fossiler på stedet.
I tilknytning til stedet er der opført et museum.

© Webmaster: Peder Flansmose