Den veslige del af det græske fastland er utrolig smuk og frodig.

Her er flere hyggelige byer med mange levn fra en svunden tid.


© Webmaster: Peder Flansmose