PoselæbePoselæbeÆgbladet fliglæbeGyvelkvælerAlpen-kratzdistel
Ingen dansk navn
Hvid foldbladRundfinnet radeløv

© Webmaster: Peder Flansmose